Про "Молоко Вітчизни"

Цікава альтернатива переходу на використання компосту

Ос­танні роз­ра­хун­ки еко­номіч­ної ефек­тивнос­ті ви­корис­тання мі­нераль­них добрив по­каза­ли, що у зв’яз­ку з підвищенням цін на про­дук­цію хі­міч­ної промисло­вос­ті їх зас­то­суван­ня в господарствах ста­ло менш ви­гід­ним, ніж бу­ло в ми­нулі ро­ки.

Організація роботи в тижневому ритмі: завдання, протоколи, мотивація

У травневому номері журналу «Молоко і ферма» вийшла стаття генерального директора компанії «Молоко Вітчизни» Рошки Федора Георгійовича. Він поділився з читачами своїм досвідом організації роботи на молочній фермі та секретами створення ефективної та злагодженої команди.

Компост заощаджує кошти аграріїв

Компанія «Молоко Вітчизни» виробляє високоякісне універсальне органічне добриво «Organic Compost». Компостування – метод виробництва добрив із різних органічних відходів, для отримання екологічно чистої продукції та покращення ґрунту.

Корисним може бути тільки якісне молоко

Молоко – це найперший продукт, який отримує немовля від народження. Основою раціону дитини є материнське молоко, що сприяє росту й розвитку імунітету.

Залишайтеся в курсі останніх новин компанії "Молоко Вітчизни"

Ми повідомимо про останні події та нові пропозиції для вас

* надсилаючи дану форму, я надаю згоду на обробку моїх персональних даних.